کاربر گرامی لطفا از مرورگر کروم استفاده نمایید

1- نتايج ازمايشات پاتولوژي ، ارسال به خارج و برخي آزمايشات داراي نمودار (پيوست) در حال حاضر از سايت قابل دريافت نيستند

2- جهت دريافت نتايج قبل از سه ماه گذشته در قسمت خدمات الكترونيك سايت مطابق راهنما ثبت نام نمائيد.